From 1 - 10 / 16
  • Deze kaart omvat de kadastrale percelen op het grondgebied van de stad Mechelen. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. De eerste versie werd aangemaakt op basis van de kadastrale kaarten en de legger van 01/01/2002. Systematische actualisatie is voorzien.

  • Grootschalig percelen- en gebouwenbestand gebruik makend van digitalisatie van gescande kadasterkaarten, fotogrammetrie vanuit een bestaande vlucht 1/10.000 of geometrisch nauwkeuriger data voor het grondgebied.

  • Kadastrale percelen van het natuurinrichtingsproject Uitkerkse Polder (toestand bij aanvang van het project, eind 1999). Deels gelegen in de gemeenten De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.

  • De OVAM houdt een inventaris bij van alle gronden waarover wij gegevens hebben. In deze gegevensbank verzamelt OVAM uitgebreide dossiers met alle gekende gegevens over een grond, zijn verontreiniging en de saneringsfasen.

  • Gegevens over percelen van boseigenaars in het werkingsgebied van Bosgroep Noord-Hageland. Deze percelen zijn allemaal bezocht en terreineigenschappen zijn geïnventariseerd. Deze dataset is momenteel in volle opbouw. De aangewezen gebruikschaal is 1/10000.

  • Inventaris van de onbebouwde percelen die gelegen zijn in de woonzones van het gewestplan en in goedgekeurde verkavelingen en dit voor het volledige grondgebied van de stad Leuven.

  • Deel van de basiskaart, nl. de wateroppervlakken ( polygonen ) die in een andere polygoon liggen van het gebied Sint-Maartensheide, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Aangemaakt via fotogrammetrische weg voor deelstudies van het landinrichtingsproject NO-Limburg.

  • Grondgebruikskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen, ... en gekoppelde informatie van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg.

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg