From 1 - 1 / 1
  • Een OCMW, voluit ‘Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt. De gegevens aangaande de leefloonbedragen en -periodes worden bepaald door de OCMW’s. Via de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de KSZ worden deze gegevens door middel van twee diensten via MAGDA ontsloten.