From 1 - 2 / 2
  • Data met betrekking tot het Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Binnenstad" te Antwerpen. Dit RUP bevat ook een zone met Recht van Voorkoop voor 15 jaar op één perceel voor mogelijke uitbreiding van MukA of Wereldculturencentrum Zuiderpershuis (RVV_11002_215_10002_00001).

  • Data met betrekking tot het Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Eilandje".