From 1 - 1 / 1
  • Verspreiding van amfibiën en reptielen opgenomen in een IFBL-raster, een eenvoudige orthogonaal km-raster (zowel uurhokken als kwartierhokken).