From 1 - 1 / 1
  • Deel van het grondgebied van een lidstaat dat door die lidstaat is aangewezen met het oog op luchtkwaliteitsbeoordeling en luchtkwaliteitsbeheerSOURCE: Air Quality Directive (2008/50/EC)