From 1 - 1 / 1
  • Achtergrondkaart of dienstkaart opgemaakt door AWV.De basis van het straatassenbestand is steeds de laatste versie van het Wegenregister beschikbaar via Digitaal Vlaanderen.Extra toegevoegde lagen zijn de Wegendistricten AWV, CRAB huisnummers, VHA, Fusiegemeenten en deelgemeenten.De wegen buiten Vlaanderen en landgebruik dat op de kaart wordt voorgesteld is kaartdata van OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/copyright)