From 1 - 3 / 3
  • Algemene havenkaart van het havengebied Antwerpen in opdracht van Haven van Antwerpen-Brugge; de data wordt elke dag geüpdatet

  • Peilgegevens in het havengebied Antwerpen in opdracht van Port of Antwerp-Bruges; de data wordt elke maand geüpdatet

  • Overzicht van door de Vlaamse Regering vastgestelde gebieden waarbinnen in uitvoering van Art. 12 van het havendecreet (Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, 2 maart 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999) ofwel door een zeehavenbedrijf, ofwel door de Maatschappij Linkerscheldeoever een voorkooprecht kan uitgeoefend worden, op een bepaald moment. Deze dataset is voorlopig nog in opbouw.