From 1 - 10 / 247
  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Bataviabrug van 2018. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Stapelplein naar Schipperskaai</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Schipperskaai naar Stapelplein</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>De telpaal werd in gebruik genomen op 13 december.</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;"><br/></span></div>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2020<br/></p>

  • <p><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; text-size-adjust: auto;">Speelpleinlocaties in Gent</span><br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de route vinden voor de stadssafari. De stadssafari is een fietsroute die de burgers bewust moet maken over klimaatadaptatie.<br/></p><p>De points of interest van deze wandeling kan je <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietsroute-stadssafari-points-of-interest-poi-gent/information/" target="_blank">hier</a> vinden.<br/></p><p><b>In bijlage kan je de .gpx versie ook downloaden en raadplegen!</b><br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de criminaliteitscijfers per wijk in Gent raadplegen voor <b>het jaar 2019</b>. </p><p>Het kan altijd zijn dat deze data later nog wordt geüpdatet met nieuwe gegevens. <br/></p><p><b>Afbakening data:</b><br/></p><ul><li>Aanvankelijke vaststellingen ifv een feit-registratie voor misdrijven, inbreuken op de GAS-codex, verkeersongevallen en verkeersinbreuken;</li><li>Aanvankelijke vaststellingen die door Politiezone Gent werden opgemaakt waarvan de pleegplaats terug te voeren was tot één van de 25 wijken. Vaststellingen opgemaakt door een andere politiezone of de federale politie, ook al zijn deze gepleegd in Gent, zijn niet opgenomen;</li><li>De teleenheid is het gepleegde feit, niet het PV. Binnen één PV kunnen immers meer feiten geregistreerd worden die afzonderlijk geteld moeten worden;</li><li>Zowel de pogingen als de voltrokken feiten worden opgenomen.</li></ul><p><b>Bron data: </b>databank Integrated System for the Local Police (I.S.L.P.)</p><p><b>Meer details over de metadata kunnen gevonden worden in de bijlage die bij deze dataset beschikbaar is!</b><br/></p><p><br/></p>

  • <p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language: NL-BE;mso-bidi-language:AR-SA'>Parkeerbezetting van het voorbije uur voor parking </span><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Reep</span></font><br/></p>

  • <p>Het begrip 'statistische sector' is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-economische gegevens beschikbaar waren. </p><p>De statistische sectoren delen het grondgebied in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. Vele inventarisaties worden gegeneraliseerd tot informatie op het niveau van de statistische sector.</p>

  • <p>In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.</p><p>Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "kansenkaarten". De kansenkaarten tonen waar er potentieel is om maatregelen zoals slim ontharden, opvang van regenwater en hergebruik, installatie van stuwtjes op grachten,… uit te rollen.</p><p><span style="font-size: 0.875rem;">Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS, samen met de Tiff bestanden, zijn onder "Exporteren" te vinden</span>. <br/></p>

  • <p>Tijdens het project Vloed werd in een proeftuin de mogelijkheden verkend voor druktemetingen.</p><ul><li>Meer info over Vloed : <a href="http://www.stad.gent/vloed" target="_blank">projectpagina Vloed </a></li><li>Meer info over de geteste meetsystemen: <a href="https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/samen-internationaal-werken/europese-subsidies-en-projecten/kunnen-we-drukte-de-stad-voorspellen/hoe-meten-we-hoe-druk-het-gent" target="_blank">overzicht geteste meetsystemen</a></li></ul>Deze dataset gaat over één van de geteste systemen, met name in de omgeving van de Korenmarkt. Het systeem is van de Firma Aptus en is geïnstalleerd aan het begin van de Veldstraat, aan de Fietsenstalling Sint Michielshelling, en op de Korenmarkt richting Lange Munt<br/><p></p>