From 1 - 10 / 502
  • Overzicht van alle zalen en ruimtes die bij de stedelijke diensten in Zaalzoeker gekend zijn. Mogelijke publicatielagen zijn feestruimten, fuifruimten, hobbyruimten, jeugdfuifruimten, repetitieruimten, muziekrepetitieruimten, sportruimten en vergaderruimten. Als bijkomende informatie wordt de capaciteit getoond. De adresinformatie zit in de publicatielaag 'Zaalzoeker_Panden'. Deze laag wordt dagelijks bijgehouden.

  • Openbare wifipunten voorzien door stad Antwerpen . Beheerd via https://geoportaal.antwerpen.be/portal/apps/Editor/index.html?appid=9654f23dcc7147e5b27ecd97be83fa5c - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/apps/Editor/index.html?appid=9654f23dcc7147e5b27ecd97be83fa5c

  • A lle Velo-stations in kaart gebracht.

  • Deze laag wordt elke nacht gepubliceerd vanuit de Vlaamse Mercator services.

  • Stadsontwikkeling/Beheer_en_Operaties    Update frequentie: daily  Beheer: Erwin Van Schevensteen - Elke Van Bogaert  Contact: erwin.vanschevensteen@antwerpen.be - elke.vanbogaert@antwerpen.be

  • Deze laag toont de locaties van de actieve ondergrondse sorteerstraten. Ze wordt automatisch aangemaakt op basis van de locaties van de OSS_ZUILEN, de inviduele zuilen die tesamen één 'sorteerstraat' maken. De individuele zuilen worden samengevat op het veld 'straat', en het middelpunt van de zuilen met eenzelfde 'straat' wordt genomen als locatie van de 'sorteerstraat'.

  • Samenvatting: Deze dataset toont alle locaties per jaar van de scholen die meededen aan het project School aan de Beurt. Tijdens School aan de Beurt werken scholen samen met stedelijke diensten en andere partners om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. Doel: Deze GIS-laag toont een overzicht van alle scholen die meededen met het project School aan de Beurt. Aanmaak: Voor iedere school die meedeed met scholen aan de beurt werd een punt op de kaart gezet.

  • Deze laag toont waar de verschillende diensten van Stadsbeheer zich bevinden. Wordt slechts sporadisch geupdate wanneer er wijzigingen zouden voorkomen.

  • Samenvatting: Paal waaraan een schip kan worden vastgelegd. De dataset bevat meerpalen op het grondgebied van de stad Antwerpen (excl. het havengebied). Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak: De dataset werd opgebouwd vertrekkend van de Cardib-kaart Antwerpen die tot stand kwam vanuit luchtfoto's uit 1996 en aanvullende naverkenning tussen 1997 en 1999. In 2000 werd de aanmaak van de GBKA als GIS-kaart voltooid.

  • Waterranden zoals kaaimuren of oevers in het gebied van de Stadshavendienst. B ron : Havenbedrijf