From 1 - 8 / 8
  • De Speurgids Databank bevat een overzicht van de kredietlijnen binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en innovatie en van de kredieten uit andere beleidsdomeinen relevant voor het horizontaal begrotingsprogramma wetenschapsbeleid vanaf 2008 tot 2014.

  • Officiële verkiezingsresultaten van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Meer informatie op https://www.vlaanderenkiest.be.

  • Werkelijke (gerealiseerde) ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst per Algemene Rekening, BeleidsVeld en EconomischeSectorCode, in de Jaarrekeningen 2003 van de Vlaamse gemeentebesturen (cf. Beleids- en BeheersCyclus).

  • Werkelijke (gerealiseerde) ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst per Algemene Rekening, BeleidsVeld en EconomischeSectorCode, in de Jaarrekeningen 2007 van de Vlaamse gemeentebesturen (cf. Beleids- en BeheersCyclus).

  • Werkelijke (gerealiseerde) ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst per Algemene Rekening, BeleidsVeld en EconomischeSectorCode, in de Jaarrekeningen 2006 van de Vlaamse gemeentebesturen (cf. Beleids- en BeheersCyclus).

  • Werkelijke (gerealiseerde) ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst per Algemene Rekening, BeleidsVeld en EconomischeSectorCode, in de Jaarrekeningen 2004 van de Vlaamse gemeentebesturen (cf. Beleids- en BeheersCyclus).

  • Werkelijke (gerealiseerde) ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst per Algemene Rekening, BeleidsVeld en EconomischeSectorCode, in de Jaarrekeningen 2005 van de Vlaamse gemeentebesturen (cf. Beleids- en BeheersCyclus).

  • Deze qlikview-applicatie laat toe zelf datasets aan te maken op basis van de digitale rapporteringen die door de Vlaamse lokale besturen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur werden aangeleverd in het kader van de beleids- en beheerscyclus. De data wordt elke week ververst en bevat naast de standaardinformatie ook de lange omschrijvingen en commentaarvelden.