From 1 - 10 / 65
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. De laag wegenregister_straatas_postzone wordt via een dagelijks lopend script afgeleid van de basislaag van het Wegenregister dat bestaat uit segmenten. Een straatas is een verzameling van één of meerdere segmenten. De straatassen worden in deze laag opgedeeld in de postzones binnen de stad Antwerpen met het bijbehorende district. </SPAN><SPAN> Daarnaast bevat de laag per straatnaam een Rijksregisterstraatcode.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>sdedgeo.LAAG.WEGENREGISTER_STRAATAS</strong>&nbsp;<div></div>&nbsp;

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens.</SPAN></P><P><SPAN>Het Wegenregister is opgedeeld in wegsegmenten, die telkens van kruispunt totkruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen.</SPAN></P><P><SPAN>Elk wegsegment heeft een begin- en eindknoop.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Een laag met toegangsbeperking van voertuigen +3,5 ton.</SPAN></P><P><SPAN>In september 2018 is er in Borgerhout een toegangsbeperking ingevoerd voor voertuigen +3,5 ton.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met zowel de haltes van de waterbus bevatten als de haltes van VLOOT over de Schelde tussen de stad Antwerpen, haven en enkele omringende gemeenten.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>fietskaart met fietsroutes</SPAN><SPAN> i</SPAN><SPAN>n Antwerpen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting:</SPAN></P><P><SPAN>Afbakening van de luchthaven op het grondgebied van stad Antwerpen </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel:</SPAN></P><P><SPAN>De afbakening kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Aanmaak:</SPAN></P><P><SPAN>Op basis van de luchtfoto en de grootschalige basiskaart werd de afbakening van de luchthaven ingetekend. Er is een versnijding gebeurd op de gemeentegrens. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.</SPAN><SPAN>Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot</SPAN></P><P><SPAN>kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen.</SPAN></P><P><SPAN>Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting:</SPAN></P><P><SPAN>Een tunnel is een constructie onder een ander transportatie element (weg, spoor, water) dat een directe verbinding mogelijk maakt. Fysisch bevindt het zich onder het aardvlak. In een tunnel zijn geen andere objekten gekarteerd. </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel:</SPAN></P><P><SPAN>Visualisatie van de tunnels ter oriëntatie en aanvullend bij terrein. </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Aanmaak:</SPAN></P><P><SPAN>Op basis van de Grootschalige BasisKaart Antwerpen </SPAN><SPAN>(GBKA) </SPAN><SPAN>werden de tunnels ingetekend. </SPAN></P><P><SPAN>Deze dataset maakt deel uit van de </SPAN><SPAN>Grootschalige BasisKaart Antwerpen </SPAN><SPAN>en werd bijgehouden tot 31-12-2015.</SPAN></P><P><SPAN /></P><P><SPAN /></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><P><SPAN>weergave van de verschillende verschillende parkeertariefzones die geldig zijn op het grondgebied van Antwerpen</SPAN><SPAN>, de verschillende gebieden bevatten de codes en de huidig geldende tarieven. Intekeningen zijn gebeurd gebasseerd op wijkgrenzen , mogelijke afwijkingen zijn gebasseerd op collegebesluiten.</SPAN></P></DIV>