From 1 - 5 / 5
  • Zware metalen komen van nature voor in het milieu maar worden ook uitgestoten door o.a. industrie, transport en bij de verbranding van fossiele brandstoffen en afval. Ze verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen op die manier langs onze neus en mond in ons lichaam binnen dringen. In hogere concentraties kunnen ze lichamelijke schade toebrengen.

  • Hoeveel fijn stof wordt er uitgestoten? Uitstoot opgesplitst in PM2,5 , PM10, totaal stof, elementair koolstof en fijnstofprecursoren.

  • Deze inventarissen bevatten de emissies van luchtverontreinigende stoffen voor verschillende sectoren.

  • Deze inventarissen bevatten de emissies van luchtverontreinigende stoffen voor verschillende sectoren.

  • niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) komen als gassen of dampen in de omgevingslucht voormethaan wordt apart beschouwd omdat dit een belangrijk broeikasgas islandbouw en industrie zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de Vlaamse uitstootsterke daling van de emissies sinds 2000 dankzij afnames in verschillende sectoren