Keyword

fiets

13 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 13
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>fietskaart met fietsroutes</SPAN><SPAN> i</SPAN><SPAN>n Antwerpen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze laag toon gedetailleerde gegevens over de fietsinfrastructuur, zoals fietspaden en fietsstraten.</SPAN></P><P><SPAN>Ook breedte en rijrichting van de fietsinfrastructuur is opgenomen in de laag.</SPAN></P><P><SPAN>De laag is gebaseerd op het Wegen Informatie Systeem (WIS)</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • Deze dataset bevat informatie over de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data beheerd door de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. Naast de fietssnelwegtrajecten (al dan niet gerealiseerd), bevat de dataset ook informatie over, befietsbaarheid, kwaliteit, verlichting en autoluwe routes. Ook de alternatieve routes voor nog niet gerealiseerde fietssnelwegen, zijn beschikbaar. De fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2700 kilometer. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen.De aanbieders van deze informatie trachten deze zo accuraat mogelijk te houden maar kunnen geen garanties geven dat deze te allen tijde accuraat is en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Eventuele fouten kan u melden via www.Fietssnelwegen.be/contact

  • Deze service bevat informatie over de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data beheerd door de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. Naast de fietssnelwegtrajecten (al dan niet gerealiseerd), bevat de dataset ook informatie over, befietsbaarheid, kwaliteit, verlichting en autoluwe routes. Ook de alternatieve routes voor nog niet gerealiseerde fietssnelwegen, zijn beschikbaar. De fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2700 kilometer. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen. De aanbieders van deze informatie trachten deze zo accuraat mogelijk te houden maar kunnen geen garanties geven dat deze te allen tijde accuraat is en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Eventuele fouten kan u melden via www.Fietssnelwegen.be/contact

  • Deze service bevat informatie over de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data beheerd door de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. Naast de fietssnelwegtrajecten (al dan niet gerealiseerd), bevat de dataset ook informatie over, befietsbaarheid, kwaliteit, verlichting en autoluwe routes. Ook de alternatieve routes voor nog niet gerealiseerde fietssnelwegen, zijn beschikbaar. De fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2700 kilometer. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen. De aanbieders van deze informatie trachten deze zo accuraat mogelijk te houden maar kunnen geen garanties geven dat deze te allen tijde accuraat is en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Eventuele fouten kan u melden via www.Fietssnelwegen.be/contact

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 1 0;"><SPAN>Laag met bereikzone van openbaar vervoer haltes (tram, incl. geplande tramverlengingen en trein) met maximum reistijd van 15 min. vanuit de 3 treinstations (Centraal, Berchem en Zuid): ofwel 15 min wandelen (1.000m rond station), ofwel max 10 min tram rijden en 5 min wandelen (400m rond tramhalte die op 10 min rijden van het station ligt) ofwel 15 min. fietsen (3.000m rond station). (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal) becijferd in stad in cijfers)</SPAN></P><P><SPAN>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid vanuit de 3 stations en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen. </SPAN></P><P><SPAN>Concreet kan dit vanuit het station:</SPAN></P><UL><LI><P><SPAN>15 min. wandelen</SPAN><SPAN /><SPAN>(concentrische buffer van 1.000m rond treinstation weerspiegelt 1,25 km werkelijke afstand of 15 min wandelen aan 5 km/u)</SPAN></P></LI><LI><P><SPAN>15 min. fietsen</SPAN><SPAN /><SPAN>(concentrische buffer van 3km rond treinstation weerspiegelt 3,75 km werkelijke afstand of 15 min fietsen aan 15 km/u), </SPAN><SPAN /></P></LI><LI><P><SPAN>max</SPAN><SPAN /><SPAN>10 min. met tramrijden en 5 min. wandelen</SPAN><SPAN /><SPAN>(concentrische buffer van 400m rond de volgende tramhaltes</SPAN><SPAN /><SPAN>(zie ook https://www.delijn.be/nl/lijnen):</SPAN></P></LI></UL><TABLE><TBODY><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Vanuit Centraal station vertrekken de volgende tramlijnen: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 en 24</SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 2 (P+R Merksem - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Me-Burgemeester Nolf en An-deSingel</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Halewijn en Me-Burgemeester Nolf </SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 5 (P+R Linkeroever - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-A. Cauwelaert en De-Craeybeckx</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 6 (P+R Olympiade - P+R Luchtbal) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Me-Gasthuishoeve en An-deSingel</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 8 (Astrid - P+R Wommelgem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte De-Florent Pauwels</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 9 (P+R Linkeroever - Eksterlaar) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-A. Cauwelaert en Bo-Apollo</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 10 (Wijnegem - P+R Schoonselhof) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes De-Lunden en An-Kasteelplein</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 11 (Berchem Station - Melkmarkt) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Van Ruusbroec en An-Melkmarkt </SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 12 (Centraal Station - Sportpaleis) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte An-Schijnpoort</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 15 (P+R Linkeroever - P+R Boechout) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-A. Van Cauwelaert en Be-Sint-Willibrordus</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 24 (Silsburg - Havenhuis) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Bo-Joe English en An-Noorderplaats</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Vanuit Berchem station vertrekken de volgende tramlijnen: 4, 9 en 11</SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 4 (Silsburg - Groenplaats - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Sint-Vincentius en De-Eksterlaer</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 9 (Eksterlaar - P+R Linkeroever) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes De-Eksterlaar en An-Meir Metro</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 11 (Berchem Station - Melkmarkt) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte An-Ploeg</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Vanuit Zuid station vertrekken de volgende tramlijnen: 1, 4 en 10</SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 1 (Zuid - P+R Luchtbal) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Stadspark en </SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 4 (Silsburg - Groenplaats - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes An-Groenplaats en Ho-Jan Van de Wouwer</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 10 (P+R Schoonselhof - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Ho-Zwaantjes en An-Nationale Bank</SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>BEREIK_FIETS</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met indicatieve fietsafstanden en fietstijden naar het stadscentrum (Stadspark). </span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van (geplande) velostations op 5 min/ 400m wandelen.</span><span /><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=velo' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=velo' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=69b8bda6-60e6-4f4c-a92d-33dfb1c3b43b' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van (geplande) buurtfietsenstallingen op 2 min/ 150m wandelen.</span><span /><span>(</span><span /><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=e4edca4c-2f63-43ce-b307-a11b9114d5d4' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van straatfietsenstallingen (fietsbeugels) op 2 min/ 150m wandelen.</span><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='stad%20in%20cijfers)' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzones van bewaakte fietsenstallingen op 5 min/ 400m, 15 min/ 1km wandelen en op 15 min/ 3km fietsen.</span><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=buurtfietsenstalling' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>) becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=a8bce82c-8a54-48fc-8f2a-39451e97a470' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Omdat het Stadspark als het middelpunt van de stad wordt beschouwd,</span><span>worden errond de volgende </span><span>concentrische buffers getrokken:</span></p><ul><li><p><span>2 km vogelvlucht weerspiegelt 2,5 km werkelijke fietsafstand of 10 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>3 km vogelvlucht weerspiegelt 3,75 km werkelijke fietsafstand of 15 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>4 km vogelvlucht weerspiegelt 5 km werkelijke fietsafstand of 20 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>5 km vogelvlucht weerspiegelt 6,75 km werkelijke fietsafstand of 25 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>6 km vogelvlucht weerspiegelt 7,5 km werkelijke fietsafstand of 30 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>8</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>10</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>4</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>).</span></p></li><li><p><span>10</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>12,5</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>5</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>)</span><span>/ 38</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>20</span><span>km/u</span><span>met elektrische fiets</span><span>)</span><span>/ 25</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>30</span><span>km/u</span><span>met speed pedelec</span><span>)</span><span>.</span></p></li><li><p><span>20</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>25</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>10</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>)</span><span>/ 75</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>20</span><span>km/u</span><span>met elektrische fiets</span><span>)</span><span>/ 50</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>30</span><span>km/u</span><span>met speed pedelec</span><span>)</span><span>.</span></p></li><li><p><span>30</span><span>km vogelvlucht weerspiegelt </span><span>37,5</span><span>km werkelijke fietsafstand of </span><span>15</span><span>0 min</span><span>. </span><span>fietsen (aan 15 km/u</span><span>met gewone fiets</span><span>)</span><span>/ 113</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>20</span><span>km/u</span><span>met elektrische fiets</span><span>)</span><span>/ 75</span><span>min</span><span>. </span><span>fietsen (aan </span><span>30</span><span>km/u</span><span>met speed pedelec</span><span>)</span><span>.</span></p></li></ul></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: annually <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • Het Vlaamse Fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Dit fietsroutenetwerk betreft een wensnetwerk: Bepaalde delen van het netwerk reeds zijn gerealiseerd, andere delen van dit netwerk dienen nog gerealiseerd te worden. Het BFF bestaat uit fietssnelwegen, hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook lokale fietsroutes aan.

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN><SPAN>Stad Antwerpen wil met haar speelweefselplannen de routes die kinderen vaak gebruiken veiliger en plezieriger maken.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN><SPAN>Een speelweefselplan is een netwerk van autoluwe of autovrije fiets- en looproutes in een bepaalde buurt of wijk, aangevuld met ‘speelimpulsen’ onderweg. We brengen eerst in kaart waar kinderen spelen, waar ze naar school gaan, waar ze vriendjes ontmoeten, waar ze op ontdekkingstocht gaan… We bekijken dan welke ingrepen er wenselijk zijn, op welke manier we de veiligheid langs die routes kunnen verbeteren, waar er nood is aan extra speelruimte. Door de zones waar vaak kinderen komen veiliger en aantrekkelijker te maken, stimuleren we hen meer buiten te spelen en te bewegen. Bovendien worden ze zo meer ‘zelfstandig mobiel’ in de stad.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN><SPAN>We stimuleren kinderen om meer buiten te spelen, maar dat werkt ook aanstekelijk voor volwassenen. Zo komen zij zelf meer op straat, leggen ze sociale contacten met buurtbewoners, passen ze hun verkeersgedrag aan… De wijk wordt op die manier een aangenamere plek om te wonen.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Unieke aanpak</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>Bij het (her)invullen van publieke ruimte worden kinderen en jongeren zelden écht betrokken. Uniek aan het concept van de speelweefselplannen is dat ze net wél vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Via een intensief participatieproject met terugkoppelmomenten vragen we hen naar hun ervaringen, inzichten en meningen. We zien hen als gelijkwaardige partners, naast volwassen wijkbewoners en professionals. Die professionals komen overigens uit diverse diensten: mobiliteit, jeugd, sport, samenleven, buurtregie, inspraak… Net die interdisciplinaire aanpak biedt een grote meerwaarde.</SPAN></P><P><SPAN>Meer gedetailleerde info over speelweefsel vind je op de website: </SPAN><A href="https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen/buiten-spelen/antwerpse-speelweefselplannen"><SPAN STYLE="font-size:16pt"><SPAN>https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen/buiten-spelen/antwerpse-speelweefselplannen</SPAN></SPAN></A></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • Deze service bevat de trajecten van de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data van de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. De service bevat enkel de ligging (met enkele attributen zoals het F-nummer en de naam), maar geeft geen informatie over de befietsbaarheid van de trajecten. De data bevat dus zowel gerealiseerde als nog niet gerealiseerde fietssnelwegen.