From 1 - 4 / 4
  • De webservice GeefTewerkstelling stelt de gebruiker in staat om op basis van een ondernemingsnummer of vestigingsnummer de tewerkstellinggegevens van of een onderneming of een vestiging op te vragen.

  • Dit is het antwoordbestand dat terugkomt door bevraging aan de hand van de webservice GeefSocialeSchuld-2.0

  • De webservice GeefPCenTW stelt de gebruiker in staat om op basis van een ondernemingsnummer de personeelsklasse van tewerkstelling, opgesplitst naar Paritair Comité volgens RSZ, van het laatst gekende kwartaal op te vragen.

  • Hoe weet u of uw onderaannemers al dan niet schulden hebben? Zijn ze niet in orde met de RSZ, dan is dat meestal een teken aan de wand en is voorzichtigheid meer dan geboden. Want u wil uw afspraken nakomen en met een onderneming op de rand van het bankroet doet u liever geen zaken.U kunt hiermee de informatie van het attest 30 bis opvragen en zo te weten komen of er een inhoudingsplicht van kracht is.