From 1 - 5 / 5
  • Via de dienst PubliceerBewijs versie 02.00 worden de klaarstaande gemuteerde LED bewijzen opgehaald en afgeleverd aan de voor publicatie ingeschreven afnemers. Hiervoor dient geen vraagbestand klaargezet te worden. De gegevens worden op regelmatige tijdstippen “gepusht”. Het tijdstip is afhankelijk van de instelling in het MAGDA publicatieframework. Als publicatie verkrijgt de gebruiker de bewijzen zoals die door LED gemeld werden, oudste gemeld bewijs eerst, dit in een xml-formaat. Enkel die bewijzen waarvoor een machtiging is, en/of voldoen aan bepaalde criteria, worden in de publicatie opgenomen.

  • Via de dienst RegistreerBewijs versie 02.00 is een mogelijk om via MAGDA aan LED een bewijs te melden. De melding heeft enkel betrekking tot nieuwe bewijzen. Het is niet mogelijk om, indien er een wijziging aan een bewijs heeft plaatsgevonden, dit door te sturen. Hiervoor moet eerst een annulatie van het bewijs gebeuren. Pas na de annulatie kan het “nieuwe” bewijs geregistreerd worden.

  • Via de dienst RegisteerMutatieBewijs versie 02.00 is het mogelijk om aan MAGDA een nieuw LED bewijs of een annulatie van het bewijs te melden. Deze meldingen, inclusief de (geannuleerde) bewijzen, worden daarna door MAGDA verdeeld en doorgestuurd naar de geïnteresseerde en gemachtigde afnemers.

  • Het annuleren van een bewijs in de LED (Leer- en ErvaringsbewijsDatabank)

  • Via deze dienst is het mogelijk om via MAGDA bij LED een bewijs op te vragen van een bepaalde persoon. De vraag bevat het identificatienummer (INSZ) van de persoon van wie het bewijs gevraagd wordt. Als antwoord verkrijgt men het actuele bewijs, of actuele bewijzen, zoals die door de verschillende leveranciers bij LED geregistreerd werden. Maximaal 99 bewijzen kunnen terugkomen in het antwoord.