From 1 - 10 / 28
  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen en aan verschillende gemachtigde organisaties om de informatie met betrekking tot de betalingen wegens handicap die door de verschillende authentieke bronnen worden beheerd, te raadplegen.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

  • De dienst ‘GeefGezinssamenstelling 2.0’ biedt de afnemer de mogelijkheid de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden op te vragen bij KSZ.

  • De dienst WijzigKSZPersoon-02.02 laat de afnemer van het MAGDA-platform toe om de persoonsgegevens van een persoon in de KSZ-registers (BIS, RAD of RAN) te wijzigen.

  • Deze dienst is een herwerking van de CreeerBIS-02.00 naar aanleiding van de KSZ v4 services upgrade. Het laat een gebruiker toe om de persoonsgegevens van een persoon in een KSZ-register te creëren.

  • Via deze dienst kunnen lijsten van personen opgevraagd worden bij het Rijksregister of bij de KSZ op basis van adresgegevens.

  • De dienst ‘WijzigKSZPersoon 2.0’ geeft de afnemer de mogelijkheid een persoon te wijzigen in de registers van KSZ.

  • De dienst ‘GeefGezinssamenstelling 02.02’ is een herwerking van de dienst ‘GeefGezinssamenstelling 2.0’ en biedt de afnemer de mogelijkheid de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden op te vragen bij KSZ.

  • Het RAD-register bevat de personen die over een rijksregisternummer beschikken maar van wie het dossier niet meer actief beheerd wordt door een gemeente of een diplomatieke post; hierin bevinden zich de personen die geschrapt werden uit het rijksregister, die naar het buitenland verhuisd zijn zonder zich in te schrijven bij een diplomatieke post, de personen uit het register van de niet-residenten, enz.