From 1 - 10 / 18
  • De bebouwde ruimte wordt essentieel gevormd door een dominantie van het menselijk ingrijpen op de natuurlijke gesteldheid; deze dominantie is morfologisch afleesbaar. De dominantie refereert zowel naar de ruimtelijke organisatie als naar de substantiële aard van de elementen ( bebouwing verharde oppervlakten,...). Deze dominantie is van die aard dat het menselijk ingrijpen in het geheel niet (meer) wordt bepaald of beïnvloed door de natuurlijke gesteldheden, behoudens enkele uitzonderlijke situaties. In deze layer werden de bebouwing afgebakend (exclusief de lintbebebouwing) in het hierboven getypeerd bebouwd gebied.

  • In deze layer werden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die grote wateroppervlakten aanduiden.

  • Recreatiegebieden. Meer informatie: zie MINA-rapport, Leren om te keren, 1994, hfst IV.9.

  • Niet meer informatie bekend.