From 1 - 4 / 4
  • De kaart omvat de kadastrale percelen van het grondgebied van de stad Gent. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. Momenteel geeft de kaart de toestand van 1994 weer. Ze zal worden geactualiseerd naar toestand 1998.

  • De foto's beslaan het gehele grondgebied van groot Gent. Er zijn 12 tiff-bestanden aanwezig. Ze hebben een grondresolutie van 45 cm.

  • De foto's beslaan het gehele grondgebied van groot Gent. De grondresolutie is 10 cm. De bij de temporele begrenzing vermelde data slaan op de beide vluchtdata van de luchtfoto-opname; 25/06/1995 voor de stadskern Gent, 07/04/1997 voor de rest van het grongebied Gent