From 1 - 1 / 1
  • Overzicht van door de Vlaamse Regering vastgestelde gebieden waarbinnen in uitvoering van Art. 12 van het havendecreet (Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, 2 maart 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999) ofwel door een zeehavenbedrijf, ofwel door de Maatschappij Linkerscheldeoever een voorkooprecht kan uitgeoefend worden, op een bepaald moment. Deze dataset is voorlopig nog in opbouw.