From 1 - 3 / 3
  • Het routesysteem bevat de Vlaamse Gewestwegen (inclusief op- en afritten van de autowegen). Het systeem is opgebouwd in Arc/Info op basis van het thema straten uit het skeletbestand streetnet97 van TeleAtlas.

  • Het routesysteem bevat de Vlaamse Gewestwegen (zonder op- en afritten van de autowegen). Het systeem is opgebouwd in Arc/Info op basis van de BELNET-10 van Teleatlas.

  • Grote structuren: wegennet met indeling in klassen, belangrijke rivieren en kanalen, spoorwegen (wel/niet geëlectrificeerd, enkel-/meervoudig), markante landschapselementen (kastelen, watertorens, kerken, etc.), woonkernen.