Service type

view

103 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
Update frequencies
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 103
  • Web Map Service met data van de fiscale toestand van de GRB-Administratieve percelen

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Administratieve eenheden

  • Web Map Service met data aangaande bodemgebruik en bodembedekking

  • INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex II thema Bodemgebruik.

  • 3DGRB - GRB Gebouw LOD1 op basis van DHMVII

  • Via de WMS GRB kan je het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen en visualiseren als een kaart. De WMS GRB omvat alle GRB-gegevens gebaseerd op het GRBgis product. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens gevisualiseerd moeten worden en in welke volgorde. Voor een gedetailleerde databeschrijving van het GRB raadpleegt u best het GRB-objectenhandboek via https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/objectcatalogus.

  • Web Map Service met data van het Departement voor Landbouw en Visserij.

  • Web Map Service met data van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  • WMS met de tijdsreeks van middenschalige orthofotomozaïeken met een resolutie van 25cm, gebiedsdekkend voor Vlaanderen