From 1 - 8 / 8
  • Het AGIV, de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) hebben in de periode 2008-2011 samen de opdracht gegeven om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de betreffende periode werden aangemaakt. De compilatie heeft een grondresolutie van 25cm. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

  • Het AGIV, de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) hebben in de periode 2000-2003 samen de opdracht gegeven om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. De orthofotomozaïek 2000 van de provincie West-Vlaanderen is de exclusieve eigendom van de provincie West-Vlaanderen.Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de betreffende periode werden aangemaakt. De compilatie heeft een grondresolutie van 25cm. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

  • Het AGIV, de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) hebben in de periode 2005-2007 samen de opdracht gegeven om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de betreffende periode werden aangemaakt. De compilatie heeft een grondresolutie van 25cm. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

  • Het AGIV, de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) hebben in 2012 samen de opdracht gegeven om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in 2012 beschikbaar zijn geworden. De compilatie heeft een grondresolutie van 25cm. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

  • Data met betrekking tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Openluchtrecreatieve terreinen ' 'T Heultje/Hof van Eeden' te Westerlo.

  • Data met betrekking tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Openluchtrecreatieve terreinen 'Molenzijdse Heide' te Merksplas"

  • De digitale versie van de atlassen van de onbevaarbare waterlopen van 1877, met inbegrip van de beschrijvende tabellen, op het grondgebied van de Provincie Antwerpen.

  • De digitale versie van de atlassen van de onbevaarbare waterlopen van 1950, met inbegrip van de beschrijvende tabellen, op het grondgebied van de Provincie Antwerpen.