Keyword

waterzuivering

27 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 27
  • De rioolinventaris is een extract uit de productiedatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij als onderdeel van het Afvalwater Informatiesysteem (AWIS). Het bevat geselecteerde informatie over het netwerk van rioleringen.

  • De influentvracht is de vracht van een verontreinigende stof die toekomt op een RWZI. De influentvracht is voornamelijk samengesteld uit huishoudelijke en industriële vrachten. Daarnaast kunnen ook diffuse bronnen, zoals bv. atmosferische depositie, via parasitaire aansluitingen bijdragen tot de influentvracht.De effluentvracht is de restvracht na zuivering van het afvalwater die door een RWZI in oppervlaktewater wordt geloosd. De effluentvracht belast dus het oppervlaktewater. Het aandeel van de RWZI-effluenten in de totale verontreiniging van het oppervlaktewater varieert van 15 % voor stikstof tot 35 % voor chemisch zuurstofverbruik.Het totale debiet dat toekomt op de RWZI's volgt in grote lijnen de jaarneerslag.De influentvrachten zijn gestegen in de periode 2011-2020.De effluentvrachten vertonen geen uitgesproken evolutie.

  • Samengesteld vectorieel bestand van milieubewakingsvoorzieningen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Milieubewakingsvoorzieningen. De elementen zijn afkomstig uit het 'Meetnet afvalwater', 'Meetnet riooloverstorten' en 'Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit'.

  • In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Nutsdiensten en overheidsdiensten - Inrichtingen milieubeheer (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Nutsdiensten en overheidsdiensten - Rioleringsnet (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex III thema Nutsdiensten en overheidsdiensten (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Milieubewakingsvoorzieningen (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex III Milieubewakingsvoorzieningen (geharmoniseerde data).

  • Vectorieel bestand van nutsvoorzieningselementen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Nutsdiensten en overheidsdiensten - Inrichtingen milieubeheer.De elementen zijn afkomstig uit de Rioolinventaris.