Keyword

water

81 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 81
  • Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) of Basiskaart Vlaanderen is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000.

  • GRBcad is de digitale kaart van het GRB (Grootschalig Referentie Bestand van Vlaanderen). Het GRB is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het bevat informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting en waterlopen. In GRBcad zijn deze gegevens in DXF-layers georganiseerd. Dezelfde gegevens worden ook in GIS-formaat aangeboden. Een overzicht van de DXF-layers in GRBcad vind je terug in de leesmij-teksten bij dit product. De gebruiksschaal van het GRB situeert zich tussen 1/250 en 1/2500.

  • Web Map Service met afbakeningen Recht van voorkoop.

  • Directe downloadservice voor de Zwemwaterlocaties Vlaanderen.

  • Directe downloadservice voor de kwetsbare gebieden zoals gerapporteerd onder de Nitraatrichtlijn aan de Europese Commissie.

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex II thema Bodemgebruik.

  • Directe downloadservice voor de Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater zoals samengesteld voor rapportering onder de drinkwaterrichtlijn aan de Europese Commissie.

  • Web Map Service met data van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex III thema Landgebruik.

  • Web Map Service met geografische data gebruikt binnen de watertoets.