From 1 - 10 / 40
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een vlakkenlaag met de contouren van alle parken in antwerpen. Een park is een d</SPAN><SPAN>oor de mens ontworpen en aangelegd groen gebied </SPAN><SPAN>dat verschillende </SPAN><SPAN>functie</SPAN><SPAN>s vervult, waaronder zeker recreatieve functies.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Afbakening van de als park of buurtpark gekende zones, met hun voorkeursnaam.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Deze data wordt dagelijks bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting:</SPAN></P><P><SPAN>Beschermde landschappen </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel:</SPAN></P><P><SPAN>Wordt gebruikt voor het voeren van een openbaar onderzoek bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Om bepaalde erfdienstbaarheden en adviesaanvragen te bekijken bij een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning. Ook bij opmaak van bijzondere plannen van aanleg, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en verkavelingsplannen. Om informatie te verlenen, aan eigenaars, notarissen en andere diensten, over panden die in deze gebieden vallen. </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Aanmaak:</SPAN></P><P><SPAN>Aangemaakt op basis van de kadasterkaart met daarop de getekende begrenzingen van die gebieden. De grenzen zijn bepaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Monumenten- en landschapszorg. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze laag bevat de verschillende volkstuinen in Antwerpen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Overzicht van de buitensportterreinen in en rond Antwerpen op basis van een inventaris van de Cosmo-databank van SW/Beheer en Onderhoud/Speelcel.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN><SPAN>Laag met stadsdeel-gebruiksgroen (&gt;10ha) </SPAN></SPAN></P><P><SPAN><SPAN>Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Dit stadsdeel-gebruiksgroen krijgt een bereik van 1.600 m of 20 min. wandelen. </SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd</SPAN><SPAN STYLE="font-size:10pt">. (zie ook </SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen"><SPAN>geodata-portaal</SPAN></A><SPAN>, </SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen"><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></A><SPAN>, becijferd in </SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1f7118b3-3140-469d-ae0d-c6d546203652"><SPAN>stad in cijfers</SPAN></A><SPAN>)</SPAN></P><P><SPAN /><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met bouwblok-gebruiksgroen (&lt;0,5ha) </SPAN></P><P><SPAN>Met </SPAN><SPAN>bouwblok</SPAN><SPAN>-gebruiksgroen bedoelen we </SPAN></P><P><SPAN>- </SPAN><SPAN>publiek toegankelijk gebruiksgroen </SPAN><SPAN>kleiner </SPAN><SPAN>dan 0,5 ha (of 5.000 m²): pocketparken, hanggroen, hondenloopzone, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld </SPAN><SPAN>pocketparkje Muntplein</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Dit bouwblok-gebruiksgroen krijgt een bereik van 150 m of 2 min. wandelen en is belangrijk in klimaat en hittestress. </SPAN></SPAN></P><P><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. </SPAN><SPAN STYLE="font-size:10pt">(zie ook </SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen"><SPAN>geodata-portaal</SPAN></A><SPAN>, </SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen"><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></A><SPAN>, becijferd in </SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a"><SPAN>stad in cijfers</SPAN></A><SPAN>)</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met tekortzone van speelterreinen zowel op op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) (speelterreinen kleiner dan 500m² en minder dan of gelijk aan 5 speeltoestellen) en de andere speelterreinen op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </SPAN><SPAN>Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met buurt-gebruiksgroen (&gt;</SPAN><SPAN>0,</SPAN><SPAN>5ha)</SPAN></P><P><SPAN>Met buurt-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark</SPAN><SPAN>.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Dit buurt-gebruiksgroen krijgt een bereik van 400 m of 5 min. wandelen.</SPAN></P><P><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. </SPAN><SPAN STYLE="font-size:10pt">(zie ook </SPAN><SPAN>(</SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen"><SPAN>geodata-portaal</SPAN></A><SPAN>, </SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen"><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></A><SPAN>, becijferd in </SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a"><SPAN>stad in cijfers</SPAN></A><SPAN>)</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met bereikzone van hondenloopzones op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen).</SPAN><SPAN /><SPAN><SPAN>(</SPAN></SPAN><SPAN>zie ook </SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=hondenloopzone"><SPAN><SPAN>geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>, </SPAN></SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=hondenloopzone"><SPAN><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>, becijferd in </SPAN></SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=74764afa-989d-4493-9d9b-954f68e5f4b1"><SPAN><SPAN>stad in cijfers</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </SPAN><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>bouwblok</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>buurt</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>wijk</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- </SPAN></SPAN><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>stadsdeel</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN /><SPAN><SPAN>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Laag met tekortzone van speelruimte zowel op bouwblokniveau </SPAN><SPAN>(kleiner dan 0,5 ha) </SPAN><SPAN>(150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau</SPAN><SPAN>(groter dan 0,5ha) </SPAN><SPAN>(400m en 5 min. wandelen). Speelruimte is ruimer dan speelterreinen en is toegankelijk</SPAN><SPAN /><SPAN>gebruiksgroen</SPAN><SPAN>, </SPAN><SPAN>pleinen, </SPAN><SPAN>die gebruikt kan worden om te spelen</SPAN><SPAN /><SPAN>(NIET: water, natuur, agrarisch gebied, structuurgroen)</SPAN><SPAN>.</SPAN><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke </SPAN><SPAN><SPAN>barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…</SPAN></SPAN><SPAN>) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>