From 1 - 2 / 2
  • Samenvatting: Begrenzing van de districten, de indeling van het grondgebied van de stad Antwerpen met eigen bevoegdheid op lokaal vlak. Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak: De districtsgrens werd bepaald op basis van de midschalige districtsgrens en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart. De begrenzing van de districten met de aanpalende gemeenten valt samen met de stadsgrens.

  • Samenvatting: Indeling van de wegsegmenten volgens beheer. Stads- en gewestwegen, verder ingedeeld in N-, R-, A- en E-wegen. Dit is een afgeleide laag van het Wegenregister. Doel: Beheerder van de straat kennen. Aanmaak: Attribuut van wegbeheerder toegekend aan de wegsegmenten.