From 1 - 4 / 4
  • Hoeveel deelnemers bereiken de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen? Welke taken nemen vrijwilligers op zich? Hoeveel materialen bezit een openbare bibliotheek? En wie leent materialen uit? Op deze en nog veel meer vragen vind je het antwoord in het Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken. Het kennisportaal bevat de werkingsgegevens (vanaf 2006) van de cultuurcentra en de openbare bibliotheken in de Vlaamse Gemeenschap. De gegevens die de bibliotheken en cultuurcentra aanleveren (zie ook Waar komen deze gegevens vandaan?), worden geclusterd in acht thematische rubrieken: publieksbereik, Aanbod; cultuureducatieve werking, plek voor ontmoeting, werken met doelgroepen, toegankelijkheid, professionalisering en financiële info. Elke rubriek bevat grafieken en cijfertabellen die de werking van de cultuurcentra en de bibliotheken op een kwantitatieve manier beschrijven. De cijfers brengen evoluties in beeld op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. Het kennisportaal maakt het mogelijk om de gegevens te verfijnen volgens de eigen noden en wensen en om gemeenten en provincies onderling te vergelijken. Tot en met 2015 waren de bibliotheken en cultuurcentra verplicht om gegevens aan te leveren. Vanaf werkjaar 2016 is deze decretale verplichting tot het aanleveren van gegevens voor de Vlaamse gemeenten weggevallen. De Brusselse gemeenten en de randgemeenten (Linkebeek, Wemmel en Sint-Genesius-Rode) zijn wel nog verplicht om gegevens aan te leveren. Het gevolg hiervan is dat op het kennisportaal vanaf werkjaar 2016 enkel de gegevens van de bibliotheken die alle luiken binnen Bios volledig invullen, doorstromen naar het kennisportaal. Voor werkjaar 2016 zijn de gegevens van alle bibliotheken en cultuurcentra meegenomen in de grafieken en cijfertabellen.

  • <strong>BEREIK_CULTUURCENTRUM_STADSDEEL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met bereikzone van de stedelijke culturele ontmoetingscentra en podia op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of </span><span>10</span><span>min. fietsen).</span><span /><span>(</span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=cultuurcentrum' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=cultuurcentrum' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>, becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=09f81dd7-ba32-4ce8-b1e2-f918c5291741' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>bouwblok</span></span><span><span>voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>buurt</span></span><span><span>voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>wijk</span></span><span><span>voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>stadsdeel</span></span><span><span>voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span /><span><span>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</span></span></p><p><span>I</span><span>n combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: annually <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Laag met tekortzone van de culturele en stedelijke ontmoetingscentra op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN><SPAN /><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </SPAN><SPAN>Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • Alle publieke data van cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen.