From 1 - 10 / 14
  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Administratieve eenheden

  • Directe downloadservice voor het Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen.

  • Directe overdrachtdienst voor het Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019.

  • Het Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen bevat informatie over de afbakeningen van het grondgebied van de bestuurlijke eenheden in het Vlaamse Gewest: Gemeenten, Bestuurlijke arrondissementen, Provincies en het Vlaams Gewest. Verder bevat deze dataset meta-informatie over de herkomst van de geometrie van de gemeentegrenzen. Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als geometrische en object-referentie voor de bestuurlijke indelingen in Vlaanderen. Voor het opbouwen van de geometrie van de gemeentegrenzen wordt de best beschikbare informatie gehanteerd. In deze versie zijn de geometrieën van alle bestuurlijke grenzen in Vlaanderen overgenomen van de dataset Administratieve eenheden - toestand op 1 januari, herziening 07-06-2022 (https://www.geo.be/catalog/details/629ad470-71dc-11eb-af47-3448ed25ad7c?l=nl) zoals opgemaakt door AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financiën) op basis van de diverse beschikbare bronnen (PV's, opmetingen, grootschalige kaarten,...).

  • Datasetserie van de versies van de dataset Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen

  • Via deze webservice vraagt men de historie op van een één specifieke (eigendoms)toestand van een perceel, dit op basis van de identificatiegegevens van een toestand van een perceel. Hierbij kan steeds één stap achteruit en één stap vooruit gekeken worden. Omdat elke mutatie op een perceel leidt tot een nieuwe toestand van een perceel, en een dergelijke mutaties sinds 1995 in dossiers worden geregistreerd, bevatten de individuele toestanden ook gegevens van het dossier(s) waarin de mutaties plaatsvonden.

  • Via deze webservice bekomt de gebruiker de historiek van eigendomstoestanden vanuit het perspectief van een mutatiedossier. Een mutatiedossier bevat naast de dossiergegevens tevens de toestand(en) vóór de mutatie en de toestand(en) na mutatie.

  • Via deze dienst kunnen basisgegevens van transacties opgezocht worden bij AAPD die verbonden zijn aan een INSZ of Ondernemingsnummer.

  • Via deze webservice vraagt men de transacties op die hebben plaatsgevonden op onroerende goederen, aan de hand van opzoekcriteria. Deze transacties bevatten de onroerende goederen, de bijbehorende percelen en de met de transactie gemoeide bedragen.Per perceel worden ook de perceelentiteiten (bijvoorbeeld een gebouw of een tuin) die betrokken waren bij de transactie teruggegeven.

  • Via deze webservice vraagt men de eigendomstoestanden van één specifiek perceel op, dit op basis van de unieke identificatiegegevens van dat perceel.