From 1 - 1 / 1
  • Het organisatieregister biedt een webservice aan waarmee je gegevens van Vlaamse en lokale overheidsorganisaties en instellingen met publieke taak kan bevragen. Organisaties worden uniek geïdentificeerd aan de hand van een OVO-code. Het Organisatieregister biedt een antwoord op de problematiek van de vele overheidsinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid en dus zonder KBO-nummer (Digitaal Vlaanderen is daar een voorbeeld van). Het geeft ook inzicht in de afbakening van "de Vlaamse overheid" of "Lokale overheden" aan de hand van toepassingsgebieden.