From 1 - 10 / 32
  • <p>Deze dataset bevat alle locaties van speelterreinen in Gent.<br/></p>

  • <p>Overzicht van de locaties van de verschillende centra voor Algemeen Welzijnswerk in Gent.</p><p>Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Samen met jou zoeken hulpverleners naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jezelf en in jouw omgeving te vinden zijn. Zij kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die uw sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt zo op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere samenleving.</p>

  • <p>Deze dataset geeft de locaties van de verschillende huisartsen in Gent weer. </p><p><i>Let op! Dit zijn enkel de data van de huisartsen aangesloten bij de huisartsenvereniging van Gent. Dit wil zeggen dat de huisartsen van Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem hier niet bij aanwezig zijn. De huisartsen van Melle en Destelbergen kan je op deze data ook raadplegen.</i><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>NL-BE</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> </p>

  • <p>Geo-laag met de locaties waar er ooit filmvoorstellingen zijn geweest.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de verschillende historische huizen in Gent.<br/></p>

  • <p>Een lijst van locaties van de Gentse Feesten 2019, te gebruiken samen met de Gentse Feesten.<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties en informatie van de verschillende cafés in Gent die opgenomen zijn binnen Visit.gent.</p><p>Deze laag wordt gebruikt in de Visit Gent website.<br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je real-time de status zien van de hoeveelheid beschikbare Bolt deelfietsen en hun live locatie. </p><p>Deze dataset wordt iedere 5 minuten geüpdatet. <br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de verschillende musea in Gent.<br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de locaties van de bomen in Gent raadplegen. Je kan ook de eigenaar, type boom, enz. raadplegen.</p><p>Deze dataset is een rechtstreekse export uit het beheersysteem van de bomen dat door de Groendienst wordt gebruikt. Op dit portaal wordt deze dataset <b>iedere dag</b> opnieuw opgehaald en vernieuwd. </p><p><i>Belangrijk om te weten is dat deze inventaris<b> </b>nog niet compleet is! Er wordt op regelmatige basis extra info toegevoegd aan deze dataset.</i></p><p><i>De verschillende stamomtrekken van de bomen in deze data zijn vaak een gemiddelde van de omtrek van alle bomen in de straat dezelfde soort boom. Het kan dus zijn dat de stamomtrek van een individuele boom afwijkt van het cijfer in de data.</i><br/></p>