Format

Niet gekend

40 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 40
  • Overzicht van de halteplaatsen bediend door bussen en trams van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn dat enkel bestemd is voor gebruik in de GIPOD-toepassing.

  • Overzicht van reiswegen (vaste verbindingstrajecten in de ene of de andere richting) van voertuigen (bussen, trams) van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn dat enkel bestemd is voor gebruik in de GIPOD-toepassing.

  • Overzicht van de historische versies (1843 - 1845) van de overzichtsplannen en detailplannen van de Atlas der Buurtwegen van Vlaanderen. De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen. Een atlas is samengesteld uit overzichtsplannen, detailplannen en tabellen. Overzichtsplannen zijn één of meerdere plannen van de betreffende atlasgemeente met aanduiding van de omtrekken van deelgebieden, die genummerd zijn; de nummering van de deelgebieden verwijst naar het nummer van het detailplan; de schaal waarin de overzichtsplannen zijn opgemaakt is meestal 1/10.000. Detailplannen zijn meestal opgemaakt op kaartschaal 1/2.500; in enkele gevallen zijn ze opgemaakt op een andere schaal, bijvoorbeeld in stedelijke centra en buitengebieden). De tabellen die in de atlassen zijn opgenomen bevatten de wegkarakteristieken, het nummer van de buurtweg, de lengte, de oppervlakte …-, tabellen van de eigenaars van de aangelande percelen, tabellen van grondinneming. Alle overzichts- en detailplannen van de Atlassen der buurtwegen zoals ze destijds zijn opgemaakt, werden ingescand en gegeorefereerd en gemozaïkeerd tot een overzicht voor heel Vlaanderen. De tabellen zijn niet opgenomen in deze dataset. Evenmin zijn wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) die door de deputatie werden goedgekeurd, opgenomen in deze dataset.

  • GIPOD (Publieke Informatie) geeft een overzicht van alle concreet geplande en in uitvoering zijnde werken, manifestaties en andere innames op het openbaar domein met hun bijhorende omleidingen en verwachte hinder.

  • Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.

  • Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.

  • Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.

  • Bestand dat geselecteerde geografische informatie bevat over de Vlaamse voorkooprechten, zoals bedoeld in het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S., 24 juli 2007), en dat wordt ontwikkeld, aangemaakt, beheerd, bijgehouden en bekendgemaakt door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.Het bestand bestaat uit RVV-records aangeleverd door begunstigden van Vlaamse voorkooprechten. Het bevat perceelgewijs welk(e) voorkooprecht(en) voor (een) bepaalde begunstige(n) gedurende een bepaalde periode op een onroerend goed rust(en).

  • Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.

  • Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.