Creation year

1999

70 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 70
  • De digitale vectoriële versie van de contouren van de Bijzondere Plannen van Aanleg voor een gebruik op middenschalig niveau (1/10000), geactualiseerd tot juli 1999.

  • Gegevens over percelen van boseigenaars in het werkingsgebied van Bosgroep Noord-Hageland. Deze percelen zijn allemaal bezocht en terreineigenschappen zijn geïnventariseerd. Deze dataset is momenteel in volle opbouw. De aangewezen gebruikschaal is 1/10000.

  • "Digitale data voor het Vlaamse verleden. Naar een geïntegreerd archeologisch archief". Samenwerking tussen de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Per vindplaats worden volgende attributen beschreven : ligging - bron - materiaal - chronologie - interpretatie - bibliografie. De vindplaatsen zijn opgeslagen in het Lambert coördinaatsysteem.

  • Weergave punten van vegetatie-opname en aanduiding van beheerstypes

  • Omvat alle landbouwstreken van het Vlaamse gewest zoals gedefinieerd in de Atlas van België

  • Polygonenbestand met indeling van Vlaanderen in Ecodistricten, ruimtelijke eenheden die homogeen zijn voor wat betreft de in de tijd zeer langzaam veranderende abiotische kenmerken (Klijn, 1988).

  • De evoluties voor de verschillende afvalverzamelings- en afvalverwerkingsinstallaties zoals ze vervat zijn in het Afvalstoffenplan 1991-1995 van OVAM.

  • Digitaal terreinmodel, fotogrammetrisch opgemeten vanaf luchtfoto’s op schaal 1 :21.000 en opgesteld in een TIN-model (net van onregelmatige driehoeken). Voor de beschikbaarheid van deze dataset : zie afbeelding 1.

  • Hoogtelijnen in 3D, afgeleid uit het fotogrammetrisch gemeten digitaal terreinmodel (DTM 1:10.000), interval 2,5 meter (Midden-België) of 5 meter (Hoog-België). Voor de beschikbaarheid van deze dataset : zie afbeelding 1.

  • Deze rasterproducten geven ons de cartografische gegevens als een geheel van pixels (elementaire beelden). Ze worden bekomen door het scannen van de oorspronkelijke film (scannen analoge gegevens). De volledige kaartserie 1:50.000 in ”analoge stijl” (tot 1993) werd in kleuren gescand. De resolutie van het rasterbestand bedraagt 254 dpi (10 dots/mm).