From 1 - 10 / 233
  • <p><i>Deze dataset is een rechtstreekse import van het open data portaal van Stuttgart en bevat de data van het Luftdaten project.</i></p><p>Data from luftdaten.info / api.dusti.xyz</p><p><strong>Problems</strong></p><p>Please report problems in opendata-stuttgart issuetracker: <a href="https://github.com/opendata-stuttgart/meta/issues">https://github.com/opendata-stuttgart/meta/issues</a></p><p>Future improvements</p><p>- description of position of sensor on location - image of sensor at location</p><p>Further information about the license: <a href="https://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/">Database Contents License (DbCL) v1.0</a>.</p>

  • <p>Gebruik de “IVAGO-stratenlijst” om te bepalen in welke ophaalronde een bepaalde straat of deel van een straat ligt. </p><p><b><br/></b></p><p><b>IVAGO –stratenlijst met data januari-maart 2017 (oude versie)</b></p><p>IVAGO deelde haar werkingsgebied op in 64 ophaalrondes. De verschillende rondes in Gent krijgen een letter V of L en 2 cijfers. In de rondes met een V (het verstedelijkt gebied) dienen de bewoners hun restafval aan te bieden in gele IVAGO-huisvuilzakken. In de rondes met een L (landelijk gebied) gebruiken de bewoners de grijze restafvalcontainer. </p><p>Bv. Belfortstraat ligt in ophaalronde V48</p><p><br/></p><p><b>IVAGO-stratenlijst met data april 2017-april 2018</b></p><p>De verschillende rondes in Gent krijgen een letter C of Z gevolgd door een cijfer en de letter A of B. In de rondes met een Z (zakken-zone) dienen de bewoners hun restafval aan te bieden in gele IVAGO-huisvuilzakken. In de rondes met een C (container-zone) gebruiken de bewoners containers.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Coupure-Links van 2021. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Rozemarijnbrug naar Contributiebrug</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Contributiebrug naar Rozemarijnbrug</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>De telpaal werd in gebruik genomen op 1 maart.</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;"><br/></span></div>

  • <p>Deze dataset bevat een overzicht van alle datasets die we op dit moment aanbieden op dit portaal.<br/></p>

  • <p>Dataset van de publieke laadpalen voor het opladen van wagens in Gent.</p><p>Deze dataset geeft enkel weer of er een laadpaal staat of niet, dit geeft niet weer of deze laadpaal op dit moment operationeel is.</p>

  • <p>In deze dataset kan je de afbakening van de sfeergebieden vinden, die zijn opgemaakt in kader van PUUR. PUUR is een vzw die werd opgericht en actief meewerkt aan het professionaliseren van het Gents middenstandsbeleid en de promotie van de Gentse middenstand. Met kernwinkelgebieden wordt hetzelfde bedoeld.</p>

  • <p>Deze dataset bevat alle locaties van de hondentoiletten in Gent. <br/></p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende wegverkeer volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (23-07u) en is een van de geluidsindicatoren die representatief zijn voor mogelijke nachtelijke slaapverstoring.</p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p>Munten beschikbaar in de muntenroute</p>

  • <p><span style="font-size: 0.875rem;">Registers van de Burgerlijke Stand van Gent en deelgemeenten. De o</span><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: inherit; font-size: 11.5pt;">penbare overlijdensaktes van Gent zijn slechts beschikbaar van 1901-1910. </span><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: inherit; font-size: 11.5pt;">De overlijdensaktes van de deelgemeenten zijn wel beschikbaar tot 1973.</span></p><p><span style="font-size: 0.875rem;">Het KB van 17 maart 2021 bepaalt het doeleinde van het gebruik van deze akten: genealogisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek.</span></p>