From 1 - 1 / 1
  • ls een voertuig omwille van zijn constructie of omwille van een ondeelbare lading groter is dan voorzien in het reglement van de technische eisen (https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech) en de wegcode (https:// www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode) dan moet men over een vergunning uitzonderlijk vervoer beschikken om met een dergelijk voertuig op de openbare weg te komen. Meer details hierover vind je op https:// wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer Het netwerk 90 ton is een verzameling van wegen die geschikt zijn voor transporten tot 90 ton, een hoogte van maximaal 4m50, een lengte van maximaal 30m of een breedte van maximaal 4m25. Deze kaart is indicatief. Bij een vergunning uitzonderlijk vervoer, netwerk klasse 90, dient u de uitgeschreven versie bij te hebben en te volgen. https:// wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer/reiswegennetwerk Wegenwerken en calamiteiten worden niet weergegeven op deze kaart. Een overzicht van de belangrijkste werken vind je op https://wegenenverkeer.be/ uitzonderlijk-vervoer/wegenwerken Het netwerk, en deze kaart, wordt aangepast op het moment dat er een noodzaak is of er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het netwerk is gebaseerd op telkens de laatste versie van het Wegenregister.