From 1 - 1 / 1
  • Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker per gemeente (2010-2014). Deze screening is een screening binnen het bevolkingsonderzoek. De teller bestaat uit alle vrouwen die woonachtig zijn in Vlaanderen en voldoen aan de leeftijdscriteria (50-69jaar) en die dat jaar gescreend werden - zie jaarrapport p.28.De noemer van de dekkingsgraad is het aantal vrouwen dat op 1 januari van het betreffende jaar in Vlaanderen woont en aan de leeftijdscriteria van het betreffende bevolkingsonderzoek voldoet (volledige doelgroep Heracles)- zie jaarrapport p.23).http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker