From 1 - 3 / 3
  • Web Map Service met statistische data uit de zorgatlas van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

  • Opnameratio's van de klassieke hospitalisaties voor de leeftijden 75+ voor de periode 2011-2013. Het gaat hierbij om een gemiddeld aantal ziekenhuisverblijven (klassieke opnames dwz zonder de daghospitalisaties) voor deze periode per gemeente per 1000 inwoners. Hierbij werd bij de verwerking gebruik gemaakt van de midjaarpopulaties.https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-voor-de-omgevingsanalyse-voor-een-zorgstrategisch-plan

  • Opnameratio's van de klassieke hospitalisaties voor alle leeftijden voor de periode 2011-2013. Het gaat hierbij om een gemiddeld aantal ziekenhuisverblijven (klassieke opnames dwz zonder de daghospitalisaties) voor deze periode per gemeente per 1000 inwoners. Hierbij werd bij de verwerking gebruik gemaakt van de midjaarpopulaties.https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-voor-de-omgevingsanalyse-voor-een-zorgstrategisch-plan