Keyword

hydrologie

22 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 22
  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • Web Coverage Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het</SPAN><SPAN /><SPAN>meetnet voor de grondwaterstand in Antwerpen. </SPAN></P><P><SPAN>Het peil van het grondwater wordt maandelijks gemeten op 193 verschillende punten. De informatie van deze data </SPAN><SPAN>w</SPAN><SPAN>o</SPAN><SPAN>rd</SPAN><SPAN>t</SPAN><SPAN /><SPAN>opgeslagen in een accesdatabank. Deze bevat een kleine 22000 metingen sinds 1985 tot nu. Het bestand is verbonden met </SPAN><SPAN>xy-coördinat</SPAN><SPAN>en </SPAN><SPAN>die</SPAN><SPAN /><SPAN>de meetpunten in kaart brengt. </SPAN></P><P><SPAN>Gemiddelde diepte: berekend gemiddelde</SPAN><SPAN /><SPAN>van de afgelopen </SPAN><SPAN>6</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>meetreeksen</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>van de gemeten diepte van het grondwaterpeil tov het maaiveld</SPAN></P><P><SPAN>Gemiddeld peil in TAW: hoogte maaiveld min gemiddelde diepte</SPAN></P><P><SPAN>De data wordt ingevoerd via de cosmo toepassing onder </SPAN><A href="http://www.cosmo.local/grondwaterpeilmetingen"><SPAN>http://www.cosmo.local/grondwaterpeilmetingen</SPAN></A></P><P><SPAN>Deze data wordt </SPAN><SPAN>maandelijks</SPAN><SPAN>bijgehouden en is dus steeds up to date</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • Web Map Tile Service met advieskaart watertoets

  • Web Map Service met overstromingsgevoelige gebieden vanuit de zee

  • Web Map Service advieskaart watertoets

  • Web Map Tile Service met overstromingsgevoelige gebieden pluviaal

  • Web Map Tile Service met overstromingsgevoelige gebieden fluviaal

  • Web Map Tile Service met overstromingsgevoelige gebieden vanuit de zee

  • Web Map Service met overstromingsgevoelige gebieden fluviaal