From 1 - 3 / 3
  • Kaarten van fAPAR (Fractie van fotosynthetisch actieve geabsorbeerde straling) en NPP voor het Belgisch grondgebied.

  • Overzicht van parameters i.v.m. de mogelijkheid tot koude-warmte opslag opgeslagen per oppervlakteeenheid van 4x5 km (overeenkomend met '32ste' bladen NGI).

  • Deze studie geeft een beeld van de aanwezige fauna (gebruikt in de berekening van de biologische index) in de Reivennen (grondgebied Geel) op 12 oktober 1997