From 1 - 1 / 1
  • De foto's beslaan het gehele grondgebied van groot Gent. De grondresolutie is 10 cm. De bij de temporele begrenzing vermelde data slaan op de beide vluchtdata van de luchtfoto-opname; 25/06/1995 voor de stadskern Gent, 07/04/1997 voor de rest van het grongebied Gent