From 1 - 10 / 11
  • Bathymetrie vanaf strand tot ca. 1.5 km in zee.

  • Het GIS bestand maakt deel uit van een grote databank opgebouwd onder auspiciën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dep. LIN, Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). Het bevat de locaties en het landgebruik van de baggergronden in Vlaanderen (polygonen), de plaatsen waar bij de inventarisatie bodemstalen werden genomen en de analyseresultaten van de bodem- en bladstalen. Momenteel zijn er gegevens beschikbaar voor de Bovenschelde, de Zeeschelde, de Leie ( + toeristische Leie + Afleidingskanaal), de Ijzer (+ kanaal Ieper - Ijzer), de Durme en de Dender. De aangewezen gebruikschaal is 1:10.000.

  • Deze opdracht omvat de opmeting van het kanaal Gent-Terneuzen vanaf de zwaaikom aan de Dampoort te Gent tot 100m voorbij de Belgisch-Nederlandse grens in Zelzate. De breedte van de opgemeten zone bedraagt 30m vanaf de waterlijn. Het resultaat van deze opmeting is een digitale kaart gerealiseerd via terrestrische opmeting door middel van een totaalstation.

  • Posities blokken, in drie dimensies, van de blokkendammen van de haven van Zeebrugge.

  • Het zwevend sediment op de vooroever : reeks van multispectrale opnames (5 tijdstippen gedurende halve dag (1 getijcyclus)) die bewerkt worden tot een film waarop de beweging van het sediment (slib),1 meter onder het wateroppervlak, in functie van het getij, kan gevolgd worden.

  • Vegetatiekartering van het Zwin

  • Digitaal model van infrastructuur- en terreinelementen van strand, zeewerende duinen, onmiddellijk aansluitende kuststrook en kusthavens.

  • Hoogtemodel van het Zwin

  • Hoogtemodel van de zeewerende duinen van de Vlaamse Kust.

  • Hoogtemodel van de strandzone van de Vlaamse kust.