From 1 - 1 / 1
  • Grootschalige orthofotomozaïek (grondresolutie: 10cm) van de digitale luchtopnamen die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), gelijktijdig met de LiDAR-hoogtegegevens zijn ingewonnen. Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren van digitale fotografische luchtopnamen in het wintervliegseizoen met een grondresolutie beter dan 10cm en, vervolgens, de productie van een orthofotomozaïek met grondresolutie van 10cm. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de periode 2013-2015 ingewonnen zijn. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.