From 1 - 3 / 3
  • De roetdeeltjes in de lucht die ontstaan bij verbrandingsreacties (bv. dieselmotoren of houtverbranding) zijn vermoedelijk de meest schadelijke fractie van fijn stof. Vroeger werd vooral de concentratie zwarte rook gemeten als indicator voor roet. De laatste jaren wordt zwarte koolstof (Black Carbon of BC) gemeten. Dit gebeurt d.m.v. lichtabsorptie. Zwarte koolstof is vooral aanwezig in de ultrafijne fractie van fijn stof (PM0,1). Zwarte koolstof ontstaat voornamelijk door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en biomassa. In verstedelijkte gebieden is de emissie van zwarte koolstof sterk gelinkt met het verkeer, vooral van dieselvoertuigen. Zwarte koolstof zou vooral schadelijk zijn als drager van verschillende toxische chemische stoffen. Elementaire koolstof (EC) is een vergelijkbare fractie, die echter niet gemeten wordt via lichtabsorptie maar via een thermisch-optische methode. Beide zijn een maat voor kankerverwekkende roetdeeltjes in de lucht. Naast gezondheidseffecten heeft zwarte koolstof ook een invloed op de klimaatverandering. Het heeft opwarmende eigenschappen door absorptie van licht en warmte maar ook indirecte koelende eigenschappen. Netto draagt het bij aan klimaatopwarming.

  • Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

  • Onderstaande kaart toont je de (berekende) actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen voor fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwarte koolstof. Deze stoffen worden 24/24 gemeten door automatische meetstations verspreid over Vlaanderen.