From 1 - 5 / 5
  • Overzicht per gemeente van de integrale prijs per m³ voor de eigen waterwinners bij lozing van afvalwater in riolering of op oppervlaktewater.

  • n het overzicht van de tarieven vind je voor de drie onderdelen van de integrale waterfactuur:de tarieven van het vastrechtde korting op het vastrecht per gedomicilieerdede tarieven voor de berekening van de variabele prijsOmdat de totale prijs kan variëren in functie van het aantal gedomicilieerde personen, vind je in het overzicht voor gezinnen ook de prijs voor het gemiddelde verbruik van verschillende type-gezinnen.

  • Raadpleeg de tarieven voor het waterverbruik van een gezin (basis- en comforttarief)

  • Een gemiddeld huishouden van 2,3 personen verbruikt gemiddeld 74 m³ kraanwater per jaar (gegevens voor Vlaanderen in 2021*).Een gezin met deze samenstelling en dit kraanwaterverbruik betaalt in de verschillende Belgische regio’s (incl. btw):Vlaanderen: €400Brussel: €315 Wallonië: €409

  • Overzicht per gemeente van de integrale prijs per m³ voor de eigen waterwinners bij lozing van afvalwater in riolering of op oppervlaktewater.