From 1 - 3 / 3
  • Deze laag vervat zones waarin het verboden is om te rijden met een elek tr ische deelstep. Bijvoorbeeld kerkhoven, tunnels, ...

  • Deze laag vervat zones waarin het verboden is om te parkeren met een elek tr ische deelstep.Bijvoorbeeld parken, stadscentrum , ...

  • Deze laag vervat zones met een snelheidsbeperking voor elektrische deelsteps..Bijvoorbeeld de Meir en andere drukke stadsgebieden.