From 1 - 6 / 6
  • De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van de (gedeeltelijke) pand- of entiteitgegevens en krijgt een lijst van panden met al zijn entiteiten waarvan ofwel het pand ofwel één van zijn entiteiten voldoet aan de opgegeven criteria. Er is slechts één zoekactie mogelijk onder criteria, wel is een combinatie toegelaten van zoektermen binnen één zoekactie (EN-functie). Er kan gezocht worden op de volledige zoekterm voor GebouwID en GebouwEenheidID uit het Gebouwenregister. Een gemeente kan enkel panden en entiteiten opvragen van haar eigen gemeente. Er is een beperking van resultaten tot 500, anders is een verfijning van de vraagcriteria nodig.

  • De gebruiker stuurt informatie over een pand, entiteit of procedure op voor bewaren in de VLOK-applicatie, met inbegrip van de gegevens die gerelateerd zijn aan het pand, entiteit of procedure, zijnde betrokkenen, deelprocedures, … Er kan slechts één soort (onderliggend) object per bewaaractie meegegeven worden. Als antwoord bij succesvol bewaren worden de unieke identificatiegegevens van pand, entiteit of procedure teruggegeven waarop de bewaaractie is gebeurd. Naast deze algemene acties, zijn er ook aparte gestructureerde bewaaracties mogelijk die één of meer specifieke acties in de VLOK-applicatie uitvoeren. Een gemeente kan enkel acties op een pand of entiteit uitvoeren van haar eigen gemeente.

  • De gebruiker stuurt één of meer foto’s of documenten op voor bewaren in de VLOK-applicatie, met inbegrip van de metadata van de foto’s of documenten. Als antwoord bij succesvol bewaren worden de unieke identificatiegegevens van de foto’s of documenten teruggegeven waarop de bewaaractie is gebeurd. Een gemeente kan enkel foto’s of documenten van panden en entiteiten bewaren van haar eigen gemeente. Er is een beperking op het totaal van foto’s en documenten (op aantal en op bestandsgrootte).

  • Met de GeefPersoon 02.00 dienst is het mogelijk om persoonsgerelateerde gegevens op te vragen uit de database van het omgevingsloket bij het Departement Omgeving.

  • De gebruiker vraagt één specifiek pand of entiteit op, dit op basis van de unieke identificatiegegevens van dat pand of die entiteit. Als antwoord vanuit de VLOK-applicatie bekomt men de gedetailleerde gegevens over het pand of entiteit zelf, met bijkomend de gegevens die gerelateerd zijn aan het pand of entiteit, zijnde betrokkenen, onderzoeken, procedures, taken bij pand, metadata van documenten en foto’s … Een gemeente kan enkel informatie van een pand of entiteit opvragen van haar eigen gemeente.

  • De gebruiker vraagt één of meer foto’s of documenten op, en dit op basis van de unieke identificatiegegevens van deze foto’s of documenten. Als antwoord vanuit de VLOK-applicatie bekomt men de metadata en de bestanden van deze foto’s of documenten. Een gemeente kan enkel foto’s of documenten van panden en entiteiten opvragen van haar eigen gemeente. Er is een beperking op het totaal van foto’s en documenten (op aantal en op bestandsgrootte).