From 1 - 1 / 1
  • Deze laag vervat zones waarin het verboden is om te rijden met een elek tr ische deelstep. Bijvoorbeeld kerkhoven, tunnels, ...