From 1 - 2 / 2
  • Web Map Tile Service voor het Grootschalig Referentiebestand (GRB)

  • Het begrip 'statistische sector' is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-economische gegevens beschikbaar waren. De statistische sectoren delen het grondgebied in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. Vele inventarisaties worden gegeneraliseerd tot informatie op het niveau van de statistische sector. Dit dataproduct bevat de officiële statistische sectoren, afgbakend door het NIS in oktober 2001.