From 1 - 10 / 244
  • <p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language: NL-BE;mso-bidi-language:AR-SA'>Parkeerbezetting van het voorbije uur voor parking Tolhuis</span><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Zuidparklaan van 2020. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Sint-Lievenspoort naar Woodrow Wilsonplein</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Woodrow Wilsonplein naar Sint-Lievenspoort</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>Er is geen data van 1/1 tot en met 7/1, van 14/2 tot en met 18/2 en van 7/5 tot en met 19/5</p>

  • <p>In deze dataset kan je de points of interest vinden voor de stadssafari. De stadssafari is een fietsroute die de burgers bewust moet maken over klimaatadaptatie.<br/></p><p>De route van deze wandeling kan je <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietsroute-stadssafari-gent/information/" target="_blank">hier</a> vinden.<br/></p><b>In bijlage kan je de .gpx versie ook downloaden en raadplegen!</b>

  • <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt">Met de Biologische Waarderingskaart (BWK) brengt de Stad sinds 1999 de Gentse natuur in kaart. Deze versie toont waar in 1999 biologisch waardevolle vegetaties aanwezig zijn op het gehele Gentse grondgebied.<o:p></o:p></p>

  • <p><b>Historische data!</b><br/></p><p>Deze dataset geeft alle straten weer in Gent waar er tijdens de covid-19 crisis een mondmaskerplicht was.<br/></p><p>Deze mondmaskerplicht is een van de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19 virus in Gent.<br/></p><p><br/></p><p></p>

  • <p>In deze dataset kan je per jaar de totale bevolkingsaantallen zien voor heel Gent.</p><p>Deze data is automatisch gelinkt aan het Gent In Cijfers portaal: <a href="https://gent.buurtmonitor.be/." target="_blank">https://gent.buurtmonitor.be/.</a> Wanneer de data op GIC een update krijgt, zal deze data hier dus ook automatisch een update krijgen. <br/></p>

  • <p>Deze dataset geeft de verschillende bezienswaardigheden die men kon zien tijdens het Gentse lichtfestival van 2021 weer.<br/><br/>Het lichtfestival gaat door van 11 tot en met 14 november 2021.<br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de criminaliteitscijfers per wijk in Gent raadplegen voor <b>het jaar 2018</b>. </p><p>Het kan altijd zijn dat deze data later nog wordt geüpdatet met nieuwe gegevens. <br/></p><p><b>Afbakening data:</b><br/></p><ul><li>Aanvankelijke vaststellingen ifv een feit-registratie voor misdrijven, inbreuken op de GAS-codex, verkeersongevallen en verkeersinbreuken;</li><li>Aanvankelijke vaststellingen die door Politiezone Gent werden opgemaakt waarvan de pleegplaats terug te voeren was tot één van de 25 wijken. Vaststellingen opgemaakt door een andere politiezone of de federale politie, ook al zijn deze gepleegd in Gent, zijn niet opgenomen;</li><li>De teleenheid is het gepleegde feit, niet het PV. Binnen één PV kunnen immers meer feiten geregistreerd worden die afzonderlijk geteld moeten worden;</li><li>Zowel de pogingen als de voltrokken feiten worden opgenomen.</li></ul><p><b>Bron data: </b>databank Integrated System for the Local Police (I.S.L.P.)</p><p><b>Meer details over de metadata kunnen gevonden worden in de bijlage die bij deze dataset beschikbaar is!</b><br/></p><p><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat een lijnenbestand met de aanrijroutes naar de parkings in de binnenstad van Gent. De dataset is afgeleid van de datalaag GBK_wegsegmenten, die de lijnstukken tussen wegkruisingen bevat en ook beschikbaar is als open data.</p><p>De dataset bevat volgende attributen:</p><p>Type - Type aanrijroute, hier altijd Parking</p><p>Van - Van verwijst naar het vertrekpunt van de route (bv. R40). De P-nummers verwijzen steeds naar specifieke parkings (cf. veld Parking in dataset 'Locaties openbare parkings Gent'. <span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 0.875rem;'>Indien een wegsegment zowel een route van als naar een parking omvat, worden beide aangeduid en gescheiden dmv een '-'.</span></p><p><span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;'>Naar - Naar verwijst naar de bestemming van de route (parking). </span></p><p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Rijrichting - De rijrichting van het segment: TF : Enkelrichting tegen de digitaliseerrichting in FT : Enkelrichting volgt de digitaliseerrichting N: Niet toegankelijk D: Dubbelrichting.</font></p><p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">RR_Type - Rijrichtingtype voor gebruik aanrijroute. Algemeen: de beperking geldt voor alle voertuigen (ook fietsers). Beperkt: wegas die in de tegenrichting niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer, maar wel voor voetgangers en fietsers. Rotonde: rijrichting gevolg van rotonde. Middenberm: rijden in tegenrichting is mogelijk via parallel wegsegment met zelfde straatnaam.</font><br/></p>

  • Drinkplaatsen en douches ter beschikking gesteld aan lopers.<p><br/></p>