Contact for the resource

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
Keywords
Contact for the resource
From 1 - 1 / 1
  • Gegevens over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden die de RSZ verzamelt, worden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gedeeld. Daar zijn ze beschikbaar voor alle instellingen binnen de sociale zekerheid.