From 1 - 4 / 4
  • Web Map Service met data van een kopie van de KruispuntBank Ondernemingen verrijkt met CRAB adressen en adresposities.

  • Directe downloadservice voor de Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen

  • De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. De KBO is één van de initiatieven die de Belgische overheid genomen heeft om de werking van de overheidsdiensten efficiënter te maken en om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en dit door het principe van de éénmalige inzameling van gegevens toe te passen.

  • Directe downloadservice voor de Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen.